Thursday, May 29, 2014

ዘመቻ ዘ ኃማ


የህያዉነት ልህቅ
ልህቃዊ መልህቅ
ሰማያዊ ሀዘን ዘለግላጋ እንባ
የወረደ ክብር የቅለት ክብር ካባ
የሃማ ወዳጅ ሰሞናዊ ፍቅር
የሰዉ ክብር ናፍቆት የስንፍና ሊጤ ወንበር
የዝህ ሁሉ ርቀት
የሀሳብ ጓዝ ዥረት
ለንጉሱ
    ምላሱ
ለመኳንንቱ
     ሹመቱ
መሆን ነበር
   የኃ/ማ ምኞቱ
ግና
ትናንት
      መርዶዉኪዮስክ
       ጥቅመኛዉ ሰርክ
       ምንም ሳያቆመዉ ወንበሩን ሳይሰጠዉ
        ኅወሀት ያሳጣዉ ሳይጀመር ያለቀዉ
        የዘመቻዉ መሪ
                           የንጉሱ አሽከር
                        ዘማሪዉ  ኃ/ማ ነዉ።                          

                    xayouluma