Saturday, November 14, 2015

ዉጪ ሆኘ

ዉዴ፤
አንቺ ጓዳ ሆነሽ ወዴ ዉስጥ ስትገቢ፣

እኔ ግን፤
በተቃራኒሽ ስጓዝ ስለኔ አታስቢ።

እደጅ ላይ ሆኘ እጥብቅሻለሁ፣
ከዉስጥ ስትዘጊ እታገስሻለሁ።
ከዉጪ ሆኘ ደጁን ዘግቼ፣
በፊት የነበርኩበትን ደጁን ዘግቼ።
ዉጪ ሆኘ እደጅ እወጣለሁ፣
አንቺ እስክትመጪ እደጅ እሆናለሁ።

ኻዮሉማ/xayouluma

No comments: