Saturday, June 20, 2015

በአያትሽ መኝታ ቤት ለ፭ ተከታታይ ዓመታት ከዉሻዉ ጋር ወሲብ ፈፅመሻል።


"እነኮ እስከዛሬ ወሲብ ከዉሻዉ ጋር ስፈፅም እሱ ምንም የተቃዉሞ ሃሳብ አሳይቶኝ አያዉቅም።"

 አሽሊ ሚሌር

እኛ እዝህ ኢህአዴግ በ፭ ዓመት ዉስጥ ለዉጥ አላሳየም ብለን ያዙን ልቀቁን እንላለን አንቺ ጓዳ ተደብቀሽ ከዉሻ ወሲብ ትፈፅሚያለሽ። ቅለታም ነጫጭባ!!
አሽሊ ሚሌር እና ቱ ፌስ

ኻዮሉማ/xayouluma

ያስራ ስምንት ዓመቷ አሽሊ ሚሌር ኤረ ምርር ያርግሽና!! ጎበዝ አስቡት ይህች ልጅ ኮንሶ ላይ ብሆን ወልዳ በተሰብ አትመራም? ወሎ ላይስ ብትሆን ለጠለፋ አትታጭም? ምን ያደርጋል ለድፍን ፭ ዓመታት ሙሉ በሩን በላዯ ላይ ዘግታ ምስክን ዉሽ ትደፍረዋለች(አዲያ የምን ማሰማመር ነው ታስበዳዋለች።

እስት እዉነት ቱ ፌስ በየቀኑ ወሲብ የምፈፅምበት ምን ጉልበት አለዉ።ለካ አልነገርኳችሁም ቱ ፌስ የምንስክኑ ዉሻ ስም ነዉ።ታዲያ ዝነኛዉና ሰላም አስከባሪዉ የባርደንተን ፖሊሶች ዉሻዉም በአሳቃቂ ሁነታ ላመታት ታስበዳዉ ነበር ያላትን ይህች ቅንዝራም ሴትን ለፍርድ አቀርባለው ብሎ ፎክሯል።ማናቴ ካዉንቲ ባርድተን ዉስጥ የምትገኝ የፍሎሪዳ ከታማ ነበር ካያቷ መኝታ ላይ በር ዘግታ ዉሲብ የምትፈፅመዉ፤ጉዳዩን እየተከታተልኩ ነዉ የምለዉ ፖሊስ ከስልኳ ዉስጥም ፭ ዓመታት የቆዩ በይለፍ ቃል የተቆለፉ የወሲብ ፎቶዎችን አግኝቻለሁም ብሏል።

ወሲብ ልታደርግ ባሰበች አጋጣሚዎች ሁሉ በሩን በላያቸዉ ላይ ት ዘጋና ወሲብ ስትፈፅም የቆየችዉ ኮረዳ ባንደበቷ ስትናገር እንድህ ትላለች

እነኮ እስከዛሬ ወሲብ ከዉሻዉ ጋር ሰፅም እሱ ምንም የተቃዉሞ ሃሳብ አሳይቶኝ አያዉቅም።በርግጥ አንዳንድ ግዜም ቱ ፌስ ራሱ ወሲብ ይፈልግና ምልክት ይሰጠኛል እናም ተያይዘን ጓዳ እንገባለን፤ነገር ግን ከበተሰባችን ጓዳ ዉስጥ ምን እንደምናደርግ የምያዉ ማንም አልነበረም።

ሚለር ለፖሊሶቹ በሰጠችዉ ቃል መሰረት

ያገኟቸዉ አስር ፎቶዎች ከ
አስራ ስምንት ዓመት ከሞላኝ በኋላ ነዉ።(ባለፈዉ የካቲት መሆኑ ነዉ)

ኻዮሉማ/xayouluma

source  Florida woman took selfies during sex with dog inside grandma’s house: cops

           Teenager 'took selfies as she had sex with dog in her grandma's house'
       
          Florida woman took selfies during sex with dog inside grandma's house:

No comments: